Застосування синтетичних аналогів соматостатину в консервативному лікуванні шлунково-кишкових кровотеч


ЗАСТОСУВАННЯ СИНТЕТИЧНИХ АНАЛОГІВ СОМАТОСТАТИНУ В КОНСЕРВАТИВНОМУ ЛІКУВАННІ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ КРОВОТЕЧ.


П. Д. Фомін, С.М.Михальчишин, О. І. Ліссов, Є.Є.Переш. Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, м. Київ


ВСТУП.

Гострі шлунково-кишкові кровотечі (ШКК) із верхніх відділів шлунково-кишкового тракту (ВВШКТ) можуть бути ускладненням цілого ряду захворювань, по даних різних авторів їх частота складає 50-172 випадків на 100000 населення у рік. Летальність при гострих кровотечах із ВВШКТ залежить від віку хворого, наявності супутньої патології, важкості першого епізоду кровотечі і виникнення його рецидиву. Багато авторів [1,2,3] вважають, що покращення результатів лікування пацієнтів з гострими ШКК можна досягти лише при концентрації їх в одній клініці, де цілодобово чергує спеціалізована бригада лікарів (хірург, ендоскопіст, анестезіолог). Навіть в висококваліфікованих клініках, де займаються даною проблемою епізодично — суттєвих змін досягти важко. Позитивних результатів можна досягти лише при комплексному підході по вирішенню цієї проблеми.

До схем лікування кровотеч з верхніх відділів шлунково - кишкового тракту все частіше включають синтетичні аналоги соматостатину, зокрема, октреотид. Приведені у літературі дані вказують, що застосування цього препарату як протисекреторного засобу у поєднанні з протигеліко-бактерними препаратами стосовно ірадикації гелікобактерної інфекції та строків загоєння виразки співставимі із застосуванням сучасних Н2 блокаторів. Октреотид — синтетичний октапептид, який має високу метаболічну стабільність, знижує кислотоутворювальну активність шлунка шляхом гальмування секреції гастрину клітинами травного каналу і помітно зменшує магістральний мезентеріальний кровообіг. Пригнічу¬ючи секрецію мотиліну, октреотид інгібує моторику травного каналу, створює для шлунка стан так званого „фізіологічного спокою", що є додатковим чинником, що запобігає виникненню ШКК.

Крім того, підвищуючи рН вмісту шлунка, він сприяє підсиленню агрегації тромбоцитів, перешкоджає лізису тромбів в пошкодженій слизовій оболонці під час ШКК [4]. Важливою властивістю октреотиду є його здатність підвищувати активність антиоксидантних ферментів і знижувати рівень кінцевих продуктів ПОЛ в перифе¬ричній крові [5]. Ці властивості дають підстави сподіва¬тися на позитивний ефект при використанні препарату для лікування ерозивно-виразкових уражень шлунка і ДПК, ускладне¬них кровотечею.

Слід зазначити, що на сучасному етапі актуальним виявляється можливість застосування в лікуванні будь-якої патології препаратів вітчизняного виробництва. В 2007 році в центрі по наданню невідкладної допомоги хворим із шлунково-кишковими кровотечами з’явився український синтетичний аналог соматостатину Укреотид, виробництва ТОВ "ФармЛінк", основою якого є октреотид 0,1г.

Результати та їх обговорення.

Вивчені результати застосування Укреотиду, виробництва ТОВ "ФармЛінк", 117 пацієнтам з шлунково-кишковими кровотечами різного походження в центрі по наданню невідкладної допомоги хворим з шлунково-кишковими кровотечами міста Києва в 2007 році. Препарат вводився хворим на цироз печінки з портальною гіпертензією, ускладненою кровотечею з флебектазій стравоходу та кардії різного ступеню важкості в 36 випадках, та 81 пацієнту з ерозивно-виразковими ураженнями шлунку та дванадцятипалої кишки в комплексному консервативному лікуванні.

Ефективність застосування Укреатиду оцінювалась за стабільністю гемостазу в джерелі кровотечі та строками загоєння дефектів слизової оболонки за даними ендоскопічного моніторингу, продовженістю перебування хворих в стаціонарі.

Для лікування кровотеч з флебектазій стравоходу використовували Укреотид в середньому 5,6 ампули на курс. З 36 хворих рецидив кровотечі відмічено у 2 (5,6%), що майже в 3 рази менше ніж в ретроспективній групі пацієнтів, які лікувались без застосування синтетичних аналогів соматостатину. У 81 хворого з ерозивно-виразковими ураженнями шлунку та дванадцятипалої кишки середній курс Укреотиду становив 3,8 ампули. В цій групі рецидивів кровотечі не спостережено.

Ендоскопічний моніторинг свідчив, що у хворих, яким не вводився Укреотид повне загоєння дефектів слизової оболонки відбувалось в середньому на 10—ту добу ; при застосуванні Укреотиду у 117 пацієнтів повне загоєння відзначене в середньому на 7—му добу. Відповідно строки перебування хворих з шлунково-кишковими кровотечами ерзивно-виразкового походження, яким в комплексному лікування застосовувався Укреотид скоротилися в середньому на 3,1 ліжко-дня.

ВИСНОВКИ.

1. Синтетичні аналоги соматостатину є ефективним, патогенетично обґрун-тованим засобом лікування ерозивно-виразкових уражень оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки, ускладнених кровотечею, завдя¬ки антисекреторній, обмежуючій мезентеріальний кро¬вообіг, гемостатичній і метаболічній дії за відсутності побічних реакцій.

2. Препарат Укреотид, виробництва ТОВ "ФармЛінк", як синтетичний аналог соматостатину може бути рекомендований в комплексному консервативному лікуванні шлунково-кишкових кровотеч різного походження.


Виробник ТОВ»Фармлінк» www.farmlink.com.ua